28/04/2022

Elon Musk đăng hình minh họa ẩn dụ về khuynh hướng chính trị trên Twitter

Tý phí Elon Musk - ông chủ mới của nền tảng xã hội Twitter vừa đăng một hình minh họa trên nền tảng này, với những ẩn ý về những biến động trong xu hướng chính trị.


RELATED


Trên hình mình họa, vào năm 2008, Elon Musk đứng gần với anh bạn theo chủ nghĩa tự do (cánh tả), lệch qua mốc “trung dung”, nên có thể gọi là đang theo trường phái “thiên tả”.

Vào năm 2012, Elon Musk vẫn đứng nguyên vị trí ấy, nhưng anh bạn tự do kia chạy xa hơn, cấp tiến hơn nên giờ vị trí của Elon đã rơi vào trung điểm giữa hữu và tả, nên có thể gọi là đang theo trường phái “trung dung”.

Đến năm 2021, cũng ở nguyên vị trí ấy, nhưng giờ Elon Musk đã trở thành “thiên hữu” và được cánh hữu chào đón như đồng minh; khi anh bạn cấp tiến kia lại đạt một mốc cấp tiến mới.

Trong hệ thống chính trị tả-hữu, chính trị cánh tả (đôi khi được gọi là trường phái cấp tiến, tự do) dùng để chỉ khuynh hướng chính trị ủng hộ sự công bằng và tiến bộ trong xã hội, thường phản đối sự phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội và thường gắn với nhà nước phúc lợi. Cánh tả thường thể hiện qua các phong trào chống lại những bất công trong xã hội như phong trào nữ quyền, dân quyền, quyền LGBT, đa văn hoá, phản chiến và bảo vệ môi trường.

Ngược lại, cánh hữu (đôi khi gọi là trường phái bảo thủ) đề cao sự phân tầng xã hội và hệ thống phân cấp cũng như chủ nghĩa Quốc gia dân tộc và bảo vệ - tôn giáo tín ngưỡng và tâm linh; nhấn mạnh tôn ti trật tự, lòng yêu nước, sự kết hợp của xã hội và trách nhiệm của cá nhân với xã hội, tính chất kỷ luật, tôn trọng các giá trị truyền thống.

ON TREND

TRÀO LƯU